Trgovina z ljudmi; sodobno suženjstvo tudi v Sloveniji

 

Problematika trgovine z ljudmi je v evropskem in mednarodnem prostoru vseprisotna. Poročilo Mednarodne organizacije za migracije za leto 2017 na primer kaže na veliko povečanje primerov trgovine z ljudmi po vsej Evropi. V zadnjih treh letih je samo v Italiji prišlo do 600-odstotnega povečanja števila potencialnih žrtev trgovine z ljudmi, pri čemer je do prve polovice leta 2017 prispela večina žrtev iz Nigerije. Med njimi so bila mlada dekleta, žrtve spolnega izkoriščanja, ki so bila prodana v Italijo.

V vsakodnevnem življenju lahko srečujemo žrtve trgovine z ljudmi, pa se tega sploh ne zavedamo. Ženske, moški in otroci so lahko izkoriščani v različnih oblikah sodobnega suženjstva. Za statističnimi podatki, ki pričajo o žrtvah trgovine z ljudmi v Sloveniji ali po svetu, so človeška bitja, katerim je bilo grobo poseženo v njihovo svobodo in dostojanstvo. Med žrtvami z izkušnjo trgovine z ljudmi se lahko kot posledica težkih travmatičnih doživetij razvijejo depresija, samopoškodbena vedenja, tesnoba, postravmatski stresni sindrom,…

Posebej ranljivo skupino oseb za pasti trgovine z ljudmi predstavljajo otroci in mladostniki. Sodobna tehnologija mladim danes omogoča komuniciranje z vrstniki po vsem svetu, pri čemer je potreben le klik in že lahko komuniciramo z nekom na drugi strani. Tega se trgovci z ljudmi zelo dobro zavedajo in se posledično tudi poslužujejo družabnih omrežij. Sodobna tehnologija jim je omogočila, da na preprost in hiter način prihajajo v stik s potencialnimi žrtvami trgovine z ljudmi. Na spletu se z lažnimi profili mladim predstavljajo za osebe njihovih let. Za otroke, mladostnike in celo odrasle, ki na splet objavljajo vse svoje osebne podatke, obstaja še večje tveganje, da bi na podlagi tega trgovci z ljudmi hitreje našli pot do njih in jim ponujali ter obljubljali tisto, kar ti v tistem trenutku potrebujejo in si želijo.

Tukaj, si lahko ogledate informativno gradivo, s katerim želi Slovenska karitas osveščati otroke, mlade, vzgojno-pedagoški kader ter druge ciljne populacije o trgovini z ljudmi. Informativno gradivo je izšlo v okviru projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev, ki je sofinanciran s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti.

Aktivnosti Slovenske karitas na področju boja proti trgovini z ljudmi lahko spremljate na Facebook strani “Skupni dom”.

 

Zapisala: Mateja Švajger

strok. del. projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – Krizna namestitev