Transnacionalni trening v sklopu projekta ReYion

Mreža MaMa me je preko mladinskega centra, kjer delam (MC Litija) vključila v pet dnevni izobraževalni trening projekta ReYion, ki je potekal v Celju.

Namen treninga je bil teoretično in praktično preizkusiti šest učnih enot, ki so jih v sklopu sodelovanja petih držav razvili v prejšnjih fazah projekta. Cilj tega projekta je, da se s pomočjo organizacij iz različnih držav razvije mladinske storitve na ruralnih območjih, te pa so lahko mladinski centri, različne nevladne organizacije ali društva, ki bi nastala iz že obstoječih neformalnih skupin mladih ali mladih z istimi interesi in skupnimi cilji ter dejavnostmi, ki bi se lahko med sabo povezali in ustanovili nek NGO v korist sebi, skupnosti in širšemu okolju. Tako bi ugotovili kaj radi počnejo in to s pomočjo že obstoječih organizacij, delavnicami in treningi spremenili v svoj poklic, ki pa bi v širšem smislu vodil do boljše povezanosti same skupnosti, kjer živijo in ustvarjajo, dvignil kvaliteto preživljanja prostega časa mladih, ki bi se kasneje teh delavnic in aktivnosti udeleževali, ter prinesel dobrobit in sámo zadovoljstvo, tako posameznikom kot lokalni skupnosti v celoti.

Projekt se mi je zdel zelo dobro zastavljen in sama tematika zelo zanimiva ter potrebna v skupnostih kjer živimo. Delavnice, ki so potekale so bile strukturno, tematično in zabavno predstavljene in narejene tako, da bodo mladi od njih odnesli veliko znanja, ter se hkrati imeli odlično. Seveda se na treningu nismo samo ”učili”, ogledali smo si tudi zanimivosti Celja in spoznali njegovo Rimsko in srednjeveško zgodovino, se povzpeli na grad, ter si ogledali razstavo mučilnih naprav.

Pohvala gre vsem sodelujočim; udeležencem in trenerjem, ki so ta projekt zasnovali, se ga lotili z navdušenostjo ter profesionalizmom, ki vsaj v mojem mnenju veliko prispeva k uspehu tega projekta.

Naj samo še omenim, da se že veselim ponovnega sodelovanja v takšnem ali drugačnem projektu in izvajanja teh delavnic v prihodnosti.

Tanita Planinšek