Razpis za mlade 2023 – rezultati

V mesecu februarju smo v sodelovanju s Klubom litijskih in šmarskih študentov objavili razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v letu 2023, katerega namen je spodbuditi aktivno participacijo mladih, omogočiti kakovostnejše mladinsko delo in podpreti izvedbo programov/projektov, ki jih izvajajo mladi in zajemajo tiste vsebinske aktivnosti, ki mlade usposabljajo za aktivno družbeno delovanje ter prispevajo k osebnemu razvoju ustvarjalnih posameznikov in celotnega mladinskega dela.

Na razpis je letos prispelo kar 21 vlog, od tega dve prepozno. Vse ostale vloge je komisija pregledala in jih ocenila. Komisija je ob pregledu ugotovila, da je velika večina vlog zelo dobrih, zato so se odločili, da financerjema predlagajo povečanje financiranja razpisa. Oba sodelujoča partnerja sta soglašala, da v sklad dodatno namenita po 500 €, kar pomeni, da je bilo v letošnjem skupnem skladu kar 4000 €, od česar sta oba partnerja prispevala po polovico. Komisija je skladno z ocenami razdelila sredstva.

Sklep o razdelitvi sredstev je na voljo spodaj.

Sklep o rezultatih razpisa 2023.

Vsem upravičencem čestitamo in jim želimo uspešno izvajanje prijavljenih programov in/ali projektov!