Prostovoljstvo

Brez prostovoljcev, MC Litija ne bi bil to kar je in ravno prostovoljci so srce mladinskega centra!

Prostovoljstvo deluje na različnih področjih – socialnem, športnem, rekreativnem, izobraževalnem, zdravstvenem, kulturnem, okoljskem, turističnem, v kriznih situacijah (na primer gasilske organizacije, reševalci) in na mnogih drugih področjih. Opravljajo ga ženske in moški, mladi ljudje in otroci, ljudje srednjih let in starejše osebe, vanj se lahko vključujejo vsi ljudje ob upoštevanju svojih zmogljivosti, saj zanj ni načelnih omejitev.

Prostovoljstvo ima velik pomen za skupnost, ker:

  • izboljšuje kakovost življenja v družbi,
  • brani interese posameznikov in skupin, ki so ogroženi, prikrajšani, potisnjeni ob rob, izključeni,
  • je ena od osnovnih poti odzivanja civilne družbe na potrebe v njej in ustvarja možnosti aktivnega delovanja državljanov v družbi,
  • prostovoljsko delo je bodisi samostojna ali dodatna dejavnost in dodana vrednost delovanju služb in institucij.   

Prostovoljci v Mladinskem centru Litija se vključujejo v pripravo in izvajanje različnih aktivnosti za mlade, v organizacijo večjih in manjših dogodkov, opravljajo mentorsko vlogo prostovoljcem iz tujine ali soustvarjajo program v dnevnem centru. Poleg tega soustvarjamo utrip mesta s sodelovanjem na nekaterih večjih prireditvah, kot so: Tačkov festival, Litijski tek, Litijski karneval, Čarobna Litija, Medgeneracijski festival, glasbeni festival F52, ipd.

Prostovoljstvo v MC Litija poteka tudi kot obvezna izbirna vsebina na Gimnaziji Litija, MC Litija je učna baza študentom  programa »Organizator socialne mreže«, ki ga v Litiji izvaja Izobraževalni center GEOSS d.o.o.

Če želiš okrepiti naše prostovoljske vrste se nam javi! Vodja prostovoljskih programov je mladinska delavka Maša Soršak.  

Poleg prostovoljskih ur lahko v MC Litija, dijaki in študentje različnih srednjih šol in fakultet, opravljajo obvezno praktično izobraževanje.