Odziv udeleženke mednarodnega treninga za mladinske delavce: “The Power of Non-formal Learning” v Romuniji

Trening neformalnega učenja je bil namenjen seznanitvi in okrepitvi mladinskih delavcev in razviti naše kompetence s pomočjo neformalnega učenja in tako pomagati krepiti kompetence mladine s katero se srečujemo v našem vsakdanjem delu.

Trening se je začel tako kot se je končal, z zabavno igro. Pred vsako učno uro smo se sprostili in zabavali z ”energizer-ji”. Tako smo spoznavali drug drugega in se ob tem tudi kaj koristnega naučili.

Spoznavali smo elemente timskega dela, komunikacije, vodenja, upravljanja s časom in reševanja problemov. Pripravljalni in izvedbeni proces iger in lekcij je bil zelo zanimiv, saj smo se naučili, da brez dobrega sodelovanja v skupini te ne bi bile zasnovane na način kot so bile, z različnim prispevkom vsakega člana skupine. Učili smo se tudi na napakah, lastnih in drugih, kaj je sprejemljivo in kaj ne, kako se izboljšati in obravnavati svoje napake, kako sprejemati konstruktivno kritiko in ovrednotiti naše delo.

Spoznali smo različne načine učenja, formalno in neformalno, ter kompetence, ki so potrebne za vstop na trg dela. Razdelili smo jih v tri skupine – Triple H: Head, Heart, and Hand (Glava-teoretično znanje, srce-odnos, sposobnost, roka-praktično znanje). Pri vsaki novi lekciji smo se vedno znova vračali k njim in jih skupaj dopolnjevali in na novo definirali pri posameznih učnih elementih. Katere so pomembne za timsko delo, komunikacijo, upravljanje s časom (time management), vodenje (leadership) in reševanje problemov.

Razdelili smo se v 5 manjših skupin, kjer je vsaka skupina pripravila 5 iger na eno od že omenjenih tem. Igre so bile namenjene spoznavanju, učenju in utrjevanju naših kompetenc. S pomočjo teh iger je vsaka skupina prispevala svoje poglavje k skupnemu priročniku.

Seveda pa se nismo samo učili, na medkulturnih večerih smo udeleženci predstavili svoje države, z videi, plesi, glasbo, hrano in pijačo. Predstavili smo tudi nevladne organizacije iz katerih prihajamo na NGO Fair. Učili smo se žonglirati v parku, kjer so nas mimoidoči malo čudno gledali, vendar se kljub temu nismo predali in smo vztrajali naprej :), s poslikanimi obrazi smo se pridružili paradi lutk, malo plavali in se sprehajali po parku s sladoledom v roki. Ogledali smo si tudi znamenitosti Craiove (tako podnevi kot ponoči :), parke, kipe, jamo, samostan, lončarsko vas, kjer smo se tudi sami preizkusili v izdelovanju vaz in posodic, dokaj neuspešno ;), a smo kljub temu izpraznili svoje denarnice, saj so bili ročni izdelki v trgovinicah zelo mamljivi.

Na splošno pa smo na treningu uživali in se hkrati tudi veliko naučili. Bila je neprecenljiva izkušnja, katere ne bi zamenjala in bi jo z veseljem ponovila.

Tanita Planinšek