Občinski otroški parlament 2022

Srečanje osnovnošolcev občin Litija in Šmartno pri Litiji. Pred začetkom sta učence nagovorila župana Litije Franci Rokavec in Šmartnega pri Litiji Rajko Meserko, pozdravila jih je tudi direktorica ZKMŠ Litija Alenka Urbanc. Srečanje je vodila Tjaša Vidergar.

Tema 2021/2022: Moja poklicna prihodnost

Prisotni učenci in mentorice:

OŠ Gabrovka – Dole: Neža Brinovec, Pia Ramovš, Žana Utenkar in Loti Zupančič.

Mentorica: Barbara Težak

OŠ Litija: Noemi Kmetić Kazić, Iman Oshish, Sumeja Nezirovac, Zarja Ribič, Anja Bregar, Varja Štimec, Amin Oshish in Saša Ignjatić.

Mentorica: Nataša Zupan Cvetežar

OŠ Gradec:  Živa Groboljšek, Zoja Rokavec, Sergej Novak, Urban Indof in Tim Raspotnik

Mentorica: Manca Poglajen

OŠ Šmartno pri Litiji: Sara Rusjan, Mirjam Škrabanja, Jaša Dolinšek Grošelj, Meta Štritof in Kristian Jolić

Mentorica: Hajdeja Praprotnik

Tema razprave je tako kot v prejšnjem in predprejšnjem, tudi v tem šolskem letu Moja poklicna prihodnost. Delovanje šolskih parlamentov je bilo v tem šolskem letu močno oteženo, predvsem zato, ker se je šolsko delo večino dela leta izvajalo v mehurčkih ter zaradi odsotnosti mentoric in učencev. Po posvetu z mentoricami smo se odločili, da šole, ki niso imele rednih srečanj ne bodo predstavljale svojega dela ampak samo sodelovale pri debati. Predstavitve so pripravili na OŠ Litija, Gradec in Šmartno pri Litiji.

Učenci iz OŠ Litija so pripravili tekste v katerih so razmišljali o poti do poklica, o skrbeh, veščinah in kompetencah, ki jih potrebujemo za določene poklice, razmišljali so o poklicih sedanjosti in prihodnosti, ter se dotaknili tudi aktualnih razmer, predvsem vojne v Ukrajini in posledicah, ki jih za ljudi vojna prinaša. Skrbi jih, da bi se vojna razširila preko meja Ukrajine, izpostavili so težave beguncev, predvsem otrok in razmišljali kako bi jih najlažje in najhitreje vključili v šolanje v Sloveniji.

Učenci OŠ Šmartno so predstavili razmišljanje kako se odločiti za poklic. Menijo, da je najboljše, če si pred izbiro postavimo vprašanja kot so: Kaj me zanima?, S čim se rad ukvarjam?, Kaj znam?, Kaj in koliko zmorem?, Kakšen je moj učni uspeh?, Kaj si želim? Spraševali so se kako ustaviti izseljevanje mladih izobraženih ljudi, kakšni so razlogi, da kasneje v življenju zamenjaš poklic ter se vprašali kako je korona virus vplival na poklice. Ugotovili so da se je izkazalo, da je večja potreba poklicev v zdravstvu, da je večja možnost izgube poklica, povečala se je brezposelnost, velika stiska v turizmu in delovnih mestih povezanih s tem sektorjem. Ugotovili so, da je posledica epidemije tudi večja brezposelnost, stres in naveličanost dela od doma, nižje plače, ipd.

Učenci OŠ Gradec so svojo predstavitev poimenovali Pot do prihodnosti. Najprej so predstavili veščine in kompetence, za katere menijo, da so v današnjem času nujne, ter prdlagali šolo prihodnosti, ki bi vključevala obvezni predmet računalništva, več tujih jezikov in več ur športa. Na šoli so izvedli anekto in ugotovili, da se namerava 52 % učencev devetih razredov vpisati na gimnazije, 48 % pa na srednje poklicne šole. V anketi so preverili tudi katera poklicna podorčja so za učence zanimiva in ugotovili, da jih večina poklicne usmeritve še nima, kot zanimiva podorčja pa so se izkazala zdravstvo, različna ročna dela (avtomehaniki, frizerji, kozmetični tehniki), računalništvo in izobraževanje.

Predstavitvam je sledila debata, v kateri smo ugotovili, kako zelo pomembno je, da se poslušamo in sprejemamo mnenja drugih, tudi če se z njimi ne strinjamo.

Za konec so mladi parlamentarci predlagali kar nekaj različnih tem za naslednje šolsko leto. O vseh predlaganih temah smo glasovali in se skupaj odločili za 5 predlogov. Ti so:

  • Duševno zdravje mladih
  • Finančna pismenost
  • Prihodnost v tujini
  • Robotika
  • Onesnaževanje / podnebna kriza

Zapisala: Tjaša Vidergar