Občina Litija pristopila k izdelavi strategije za mlade

Občina Litija je pristopila k izdelavi Strategije za mlade. Da bo zares dobra, potrebujemo sodelovanje mladih (med 15. in 29. letom), ki živite v Občini Litija. Ste pomemben vir znanj, informacij in vpogleda v to, kam naj se podpora na področju mladine usmeri. Z anketnim vprašalnikom želimo spoznati, kako doživljate občino Litija, možnosti in priložnosti, ki vam jih ponuja in težave, s katerimi se srečujete.

Vaši odgovori bodo v veliko pomoč, zato vas naprošamo , da na vprašanja odgovorite premišljeno, samostojno in iskreno. Vprašalnik je anonimen, zbrani podatki pa bodo namenjeni izključno pripravi strategije, ki bo javno dostopna in objavljena na strani Občine Litije.

Odgovore in odzive na anketni vprašalnik zbirajo do petka, 15. maja 2022. Prosimo pošljite ga še prijateljem in prijateljicam.

Vprašalnik je dostopen tukaj!

Hvala za vaše sodelovanje!