Namen in vizija

Smo prostor za sproščanje kreativnosti vseh vrst. Smo poligon samospoznavanja in osebnostne rasti. Smo most med formalnim izobraževanjem in zaposlovanjem. Smo lestev od pasivnosti do družbene koristnosti. Smo inkubator dobrih programov in aktivnih državljanov. Smo mladi. Smo zagon. Smo srce Litije.

Poslanstvo poudarja predvsem aktivno participacijo mladih v MC Litija in z MC Litija v okolju – lokalnem regionalnem, državnem in mednarodnem. MC Litija trenutno izvaja 13 rednih celoletnih programov, 34 občasnih ali enkratnih projektov in istočasno najmanj 10 večjih testnih lokalnih ali mednarodnih programov. Skoraj vsi našteti programi vključujejo mlade prostovoljce: nekateri so nastali na njihovo pobudo (mladi so vključeni v njihovo idejno zasnovo, načrtovanje, izvedbo in evalviranje), drugi na pobudo prostovoljcev ali mladinskih voditeljev MC Litija (po pogovorih z mladimi v občini ali drugih okoljih) – tudi ti mlade vključujejo najmanj v izvedbeni fazi. Glavna naloga mladinskih voditeljev v organizaciji je že v fazi načrtovanja predvideti vključevanje čimširšega kroga mladih  v aktivnosti. Številne projekte izvajamo v povezavi z neformalnimi skupinami mladih in lokalnimi mladinskimi društvi.