Litijski tek 2018

Na Litijskem teku 2018 v soboto 9. junija je sodelovalo več kot 700 tekačev.  V najdaljši preizkušnji, teku na 10 kilometrov do gradu Pogonik in nazaj so tekači tekmovali v osmih kategorijah. Najhitrejša sta bila Miran Cvet in Eva Zorman. Na ekipnem teku za prehodni občinski pokal je bila najhitrejša ekipa Športnega društva Maister.

V zelo številčnih skupinah učencev druge in tretje triade so bili najhitrejši: druga triada Žiga Elsner in Eva Rozina, tretja triada Nik Okorn in Lana Cizerle. Pokal najhitrejše šole je osvojila Osnovna šola Litija. Rezultati in fotografije teka so objavljeni na http://sport.zkms-litija.si/tek/.

Najmnožičnejše so bile letos skupine tekačev katerih rezultatov ne merimo. Na promocijskem družinskem teku predšolskih otrok je sodelovalo več kot 180 otrok. Teklo je več kot 140 otrok, ki obiskujejo prvi, drugi ali tretji razred osnovne šole. Na spominskem Tajinem teku je sodelovalo več kot 90 tekačev.

Litijski tek je s svojo šesto zaporedno ponovitvijo postal eden izmed srednje velikih tekov v Sloveniji. Za tek in športe v naravi navdušuje številne mlade, zlasti na območju občin Litija in Šmartno pri Litiji. Vse več je tekačev tudi iz drugih krajev Slovenije, vsako leto gostimo tudi nekaj tujcev. Tek povezuje lokalno skupnost s sodelovanjem športnih društev pa tudi društev, ki delujejo na področju kulture, varovanja zdravja in medgeneracijskega sodelovanja. Številne obiskovalce prireditve navdušujejo tudi navijaške skupine različnih organizacij, katerih sodelavci ali člani sodelujejo na teku.

Povezuje tudi gospodarske subjekte v občini. Zahvala za podporo gre predvsem sponzorju Litijskega teka 2018 Avtotehni Vis in Mahkovic, Spodnji Log in številnim donatorjem. Izvedbo programa je letos omogočilo tudi sofinanciranje Fundacije za šport.

Tek šestič zapored organizira Javni zavod za kulturo mladino in šport Litija kot eno osrednjih prireditev ob prazniku Občine Litija. Zavod se za sodelovanje pri izvedbi zahvaljuje številnim prostovoljcem, pedagoškemu kadru osnovnih šol in vrtcev v Litiji in Šmartnem pri Litiji, društvom in številnim drugim, brez katerih Litijskega teka 2018 ne bi bilo.

Nasvidenje na Litijskem teku 2019.