Kontakt

Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija

Mladinski center Litija / Ponoviška cesta 12

info@mclitija.si 

01 89 80 119 in 051 443 410

Alenka Urbanc, direktorica: alenka.urbanc@mclitija.si

Tjaša Vidergar,  vodja projektov in vodja programa: tjasa.vidergar@mclitija.si

Nadja Škrbec, mladinska delavka: nadja.skrbec@mclitija.si

Sandra Juvan, mladinska delavka: sandra.juvan@mclitija.si

Lana Vozelj, izvajalka aktivnosti v dnevnem centru: info@mclitija.si

Podatki za poslovne partnerje

Davčna številka: 13109154

Transakcijski račun: SI56 011006000069475

Matična številka: 6301819000