How to look fresh and cost the planet less?*

This is the big question on the minds of all us environmentally conscious fashion lovers. We love to buy new outfits to stay stylish but we’re aware of the high cost of the fashion industry – pollution from toxic chemicals and microplastics, carbon emissions and water waste are a few of the serious consequences of excessive production in the textile industry.

So how can we indulge ourselves without causing such problems for the planet? Should we never treat ourselves to a new outfit?

Luckily, help is at hand – vintage clothing provides a seriously cool and sustainable solution, allowing us to look sharp in clothes that have been loved by others before us. That’s why the MC team got together with the folks at Nostalgija – in mutual adoration of beautiful clothes and of our planet Earth, Neža picked out gorgeous outfits for us and shot our portraits in MC Galerija. We wanted to celebrate Nostalgija’s move into Ukmarjeva vila, as well as promote the vintage look, and we think we succeeded.
Here’s to sustainable style and loving our new neighbours.


*Kako znižati vpliv na okolje in obenem izgledati sveže?

To je največje vprašanje za vse nas, okoljsko ozaveščene ljubitelje mode. Radi kupujemo nova oblačila, da ostanemo v modi, ampak se zavedamo visoke cene hitre mode za okolje –  onesnaževanje s strupenimi kemikalijami in mikroplastiko, ogljični izpusti in potrata vode so le nekatere od resnih posledic, ki jih povzroča prekomerna proizvodnja v tekstilni industriji.

Kako si lahko potem privoščimo nov outfit, brez da našemu planetu povzročamo vse te preglavice, ali je to sploh mogoče?

Na srečo, obstajajo pomočniki – trgovine z vintage oblačili poskrbijo za resnično cool in trajnostno rešitev ter nam omogočajo, da izgledamo uglajeno v oblačilih, ki so jih že drugi pred nami imeli radi. Ljubezen do lepih oblačil in našega planeta je tako povezala ekipo mladinskega centra z ljudmi Nostalgije, kjer je Neža za nas izbrala čudovite oprave in napravila naše portrete v MC galeriji. Želeli smo proslaviti Nostalgijino vselitev v Ukmarjevo vilo in prav tako promovirati vintage look in mislimo, da nam je uspelo.

Na trajnostni način življenja in ljubezen do naših novih sosedov!