EVS 2016/2017

 

VOLUNTEERS IN SCHOOL ARE COOL!, EVS projekt v sodelovanju z lokalnimi osnovnimi šolami

V naši organizaciji, Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija, enota Mladinski center Litija, smo pripravili in izpeljali EVS projekt z naslovom Volunteers in school are cool!, v sodelovanju s tremi različnimi lokalnimi osnovnimi šolami. V okviru tega projekta smo v Litiji, 10 mesecev gostili 2 prostovoljki iz Francije in Madžarske ter eno prostovoljko iz Nemčije, ki je v tu preživela 5 mesecev. Glavna naloga prostovoljk je bila sodelovanje v izobraževalnem procesu in vseh drugih dejavnosti v osnovnih šolah in pomoč pri različnih šolskih predmetih. 4 dni na teden so prostovoljke svoje delo opravljale v osnovni šoli, en dan na teden in v času šolskih počitnic pa v Mladinskem centru Litija. Izbrane prostovoljke so delale z dvema različnima ciljnima skupinama, in sicer z osnovnošolci, ki so stari med 6 in 14 let, ter v mladinskem centru z mladimi starimi med 15 in 30 let.

Želeli smo, da so udeleženci komunikativni, odprti, vestni ter da imajo strast do dela z otroki in mladimi. To je bila tudi edinstvena priložnost za prostovoljce, ki bi želeli postati profesorji v svoji prihodnost, saj so imeli priložnost za edinstveno izobraževalno prakso pred ali med svojim študijem.

Delo v šoli je obsegalo pomoč in sodelovanje v okviru rednih ur tujega jezika (angleščina, nemščina, španščina), sodelovanje pri urah športne in likovne vzgoje, pri urah gospodinjstva, geografije in zgodovine. V skladu z interesi prostovoljk in njihovimi željami, so lahko sodelovale tudi pri drugih šolskih predmetih, oziroma so lahko sodelovale pri dejavnostih izven rednega šolskega pouka – organizacija in izvedba prireditev za otroke iz šole, kot so kuharske delavnice, športne dejavnosti, likovne dejavnosti, glasbene delavnice, amatersko gledališče, … Prostovoljke so sodelovale tudi pri kulturnih in športnih dnevih, v šoli v naravi in z učenci preživele nekaj časa v času podaljšanega bivanja.

Skozi sproščeno in neformalno druženje so prostovoljke pridobile izkušnje pri delu z osnovnošolci, izboljšale so komunikacijo v tujih jezikih ter okrepile druge ključne kompetence. Seveda pa so tudi učenci imeli edinstveno priložnost, da pridejo v stik s tujo kulturo in običaji. Prostovoljke so lahko primerjali izobraževalne sisteme svojih držav z našo.

Projekt za naše okolje ni nov, zato so otroci in mladi že navajeni na prisotnost tujcev v njihovem šolskem vsakdanu in ob kvalitetnem preživljanju njihovega prostega časa. Naše učence in obiskovalce Mladinskega centra preko takšnih projektov učimo solidarnosti, strpnosti, spodbujamo mednarodno sodelovanje in povezovanje ter vpenjamo pomoč prostovoljcev, ki z neformalnim načinom učenja sodelujejo institucijah formalnega izobraževanja.

Cilj projekta je tudi dvigniti izobraževalni proces na višjo raven, v ustvarjalnem in prijetnem vzdušju, s spodbujanjem mednarodne mobilnosti, promocijo državljanstva EU in kulturne raznolikosti. S projektom smo poskušali zmanjšati stopnjo brezposelnosti med mladimi, tudi tistih z manj priložnostmi, saj so vključeni prostovoljci pridobili široko paleto praktičnih in teoretičnih znanj, ki jim bodo koristile pri vstopu na trg dela. Vse cilje smo dosegli s sodelovanjem prostovoljk in vpletenosti v obeh organizacijah – v osnovni šoli in v mladinskem centru. V Mladinskem centru so prostovoljke opravljale podobne dejavnosti kot v šoli, edini prava razlika je ciljna skupina. Prostovoljke so morale biti sposobne prilagoditi vsebine za različne starostne skupine.

« of 2 »

 

Vabimo te, da si ogledaš tudi predstavitveni filmček o projektu Volunteers in school are cool!

Angleški povzetek projekta si lahko ogledaš tukaj.*

*You can see the English summary of the project here.

 

EVS projekt MULTIVERSE MEDIA

V Javnem zavodu za kulturo, mladino in šport smo izpeljali EVS projekt, ki se je pričel 1.10.2016 in je trajal do 30.9.2017. V okviru projekta, ki smo ga poimenovali MULTIVERSE MEDIA, smo gostili dva prostovoljca, Daniela Carnice-a in Ano Gonzalez. V naši organizaciji smo, tudi preko sodelovanja v mednarodnem projektu strateškega partnerstva SMAU, spoznali, da mladi v današnjem času ogromno svojega časa preživijo na spletu, tam pa se povečini zelo zgodaj srečajo z vsemi mogočimi vsebinami, ki so ena bolj, druga pa manj primerna zanje. Ob izvajanju projekta smo prišli še do ene pomembne ugotovitve – tudi mi kot organizacija mladinski center na spletu ponujamo premalo kvalitetnih vsebin za mlade. Pomemben pa je še en vidik – mladi imajo ogromno znanja o spletu in drugih sodobnih medijih  – imajo izkušnje z oblikovanjem, podajanjem sporočil, poznajo teme, ki jih zanimajo, sledijo pojavu novih družbenih omrežij, veliko se jih zanima za računalniško programiranje…. Preko vseh teh in tudi drugih spoznanj, smo razvili idejo o projektu, ki se bo osredotočil na ustvarjanje kvalitetnih multimedijskih vsebin za mlade.

Glavni cilji projekta so bili: pridobivanje in izpopolnjevanje praktičnih znanj s področja računalništva in informatike, pridobivanje in izpopolnjevanje vseh osmih ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja, priprava in izdelava video vsebin za splet in druge medije s področij, ki mlade zanimajo in jim obenem tudi koristijo,… Eden izmed ciljev projekta je bil tudi obema gostujočima prostovoljcema ponuditi okolje, v katerem bosta lahko razvijala svoj umetniški potencial in ga izražala skozi različne medije, tudi sodobne. Ponudili smo jima priložnost, kjer sta imela možnost učenja in izpopolnjevanja na področju oblikovanja, fotografije, snemanja in montaže kratkih filmov, sodelovanja pri izdelavi nove spletne strani našega centra in sodelovanje pri pripravi revije za mlade.

Večina aktivnosti prostovoljcev je potekala v dnevnem centu MC Litija v interakciji z obiskovalci dnevnega centra. Priprava multimedijskih in drugih vsebin je potekala na računalnikih, ki sta nameščena v računalnici dnevnega centra, skupaj s petimi računalniki za uporabnike dnevnega centra. Poleg tega sta prostovoljca nudila podporo informatorju v dnevnem centru pri delu z mladimi obiskovalci. Tako sta bila ves čas v tesnem stiku z mladimi Litijani, jih spodbujala k ustvarjanju, skrbela za medvrstniško priložnostno učenje, kot tudi izvajala oblike neformalnih usposabljanj v tesnem stiku z direktnimi uporabniki storitev mladinskega centra. Z njimi sta tudi načrtovala, organizirala in izvajala dodatne programe za katere so se dogovorili. V načrtovane aktivnosti so bili vključeni tudi mladi z manj priložnostmi in mladi s posebnimi potrebami iz našega lokalnega okolja. Aktivnosti so bile zasnovane tako, da so omogočale krepitev kompetenc vsem vpletenim, nudile spodbudo pri aktivnem preživljanju prostega časa in motivirale udeležence pri izobraževanju, tako formalnem kot neformalnem.

Spodaj si lahko ogledate nekaj foto utrinkov projekta ter nekaj del, ki sta jih znotraj projekta ustvarila Ana in Daniel.

V spodnji galeriji je zbranih nekaj ilustracij, ki jih je tekom projekta ustvaril Daniel.

Na naslednjih povezavah pa si lahko na našem kanalu na You Tube-u ogledaš video posnetke, ki jih je ustvarila Ana:

Utrinek iz dogajanja na Mladinstivalu https://www.youtube.com/watch?v=stMTtu2jgTw&t=4s

Utrinek dogajanja na Štafeti kulture https://www.youtube.com/watch?v=klIGpRwU7ps&t=23s

Poletna delavnica Telenovela https://www.youtube.com/watch?v=Q_PCUpFgPLo

Utrinek obiska dijakov Gimnazije Litija ter aktivnosti, ki smo jih pripravili zanje https://www.youtube.com/watch?v=wFJH94rHKKU&t=30s

Utrinek poletnih delavnic z EVS prostovoljci https://www.youtube.com/watch?v=5N5h6vVI54o

Utrinek poletne tedenske grafitarske delavnice, kjer so udeleženci pografitirali podhod železniške postaje v Litiji https://www.youtube.com/watch?v=49fMCVmzMDE 

Telenovela La resurrection del amor – 1. del; 2. del; 3.del; 4. del

Tu pa si lahko ogledaš še video z naslovom Why not EVS?, ki sta ga posneli Ana in EVS prostovojka Emma, ki je svoje delo opravljala v kulturno izobraževalnem društvu Pina.