Non-formal hand in hand with formal

Opis projekta:

Mladinski center Litija projekte mednarodnih mobilnosti za mlade izvaja že 9 leto zapored. Začeli smo z vključevanjem prostovoljcev v redno delo mladinskega centra in lokalno skupnost. V tem času so učinke tujih prostovoljcev opazile tudi osnovne šole in se tako tekom let počasi pridružile gostovanju. Najprej z vključevanjem prostovoljcev v program aktivnosti, kasneje tudi z vključevanjem metod vseživljenskega učenja, k rednim uram pouka. Učenci se s prisotnostjo prostovoljcev krepijo v rabi tujih jezikov, predvsem konverzaciji, krepijo svoje socialne veščine, stopajo v stik z vsebinami, ki jih redni predmetnik ne zajema.

Projekt ima tri večje cilje. Osebni in karierni razvoj udeležencev; razvoj in uporaba neformalnih metod v neformalnem in formalnem učnem okolju, krepitev in opolnomočenje organizacij in mentorjev v gostovanju prostovoljskih aktivnosti.

Tekom projekta bomo s partnerji udeležencem nudili vse možnosti za razvoj osnovnih kompetenc dela z mladimi ter vseživljenskega učenja. Tako bodo imeli priložnost preko neformalnega učenja in neformalnih metod izkusiti delo v mladinskem centru in na osnovni šoli. Skupaj bomo gostili 5 prostovoljcev, ki si želijo želijo spoznati ali si krepiti kompetence v mladinskem ali učiteljskem delu.

Udeleženc/ka v mladinskem centru bo z zaposlenimi mladinskimi delavci in prostovoljci sodeloval/a pri izvajanju rednih programov in projektov. Sodeloval/a bo pri izvajanju programa v dnevnem centru. Oblikoval/a multimedijske vsebine in promocijske materiale ter vsebine na družbenih omrežjih.

Tedensko se bo srečeval/a z udeleženci aktivnosti na šolah. Na srečanjih bodo evalvirali svoje izkušnje in krepili kompetence iz izvajanja ne-formalnih vsebin. V osnovnih šolah bo njihova naloga priprava neformalnih vsebin in deljenje svojih izkušenj z učenci. Sodelovali bodo pri vseh predmetnih urah, sooblikovali krožek s prostovoljcem, ter pomagali in pripravljali vsebine v OPB. Obe gostujoči okolji nudita udeležencem dovolj prostora za preizkušanja lastnih idej v praksi in za krepitev ključnih kompetenc, ki jih bodo potrebovali na nadaljnjih kariernih poteh.

Dolgoročno pri mladih v lokalnem okolju pričakujemo predvsem večje poznavanje različnih kultur, večje sprejemanje različnosti, izboljšano rabo tujih jezikov, večje vključevanje v prostovoljske aktivnosti, poznavanje programa Erasmus+ in večje vključevanje v projekte mobilnosti. Tekom projekta si bomo partnerji tudi izmenjali dobre prakse dela s prostovoljci in uporabljene metode.

Tekom projekta bodo prostovoljci pripravljali blog o svojem življenju in delu v Sloveniji. Njihove zapise lahko spremljate tukaj.

DAN ŽENA v Mladinskem centru Litija

Razstava in debata ob mednarodnem dnevu žena 2019

Skoraj vsaka ženska je v preteklosti ali  bo v prihodnosti izkusila neke vrste nasilje ali razlikovanje na podlagi svojega spola. Da opomnimo na te nepravičnosti v naši družbi, moramo dvigniti zavedanje o ženskih pravicah in poskušati narediti spremembo – kot MC prostovoljci smo se odločili narediti to razstavo. Čas je pravi. Zadnji dogodki so se večinoma fokusirali na situacijo v ameriški zabavni industriji, od lokalnega fenomena je hitro – z ikoničnim obrazom Harvey-a Weinstein-a – zrastlo v globalno diskusijo po vsem svetu. Cvetoče gibanje »Me too« ni samo izpostavilo  vprašanj o razmerah moderne ženske, njene vloge v družbi in mesta v strukturah aktualnega sistema ampak predvsem doprineslo k šokantnemu odkritju strupene umazanije, ki je bila do današnjega dne raje pomedena pod preprogo, daleč stran od oči javnosti.

Tu ne govorimo samo o umazaniji zlorab v visokih krogih družbe. Ne! Govorimo o vseh vrstah zlorab, ki se lahko zgodijo v vsakdanjem življenju; na javnem prevozu, na delovnem mestu, v šolah in javnih ustanovah ter celo med dobro poznanimi družinskimi člani. Umazanija vseh vrst. Umazanija, ki nastane zaradi premalo politične in  kulturne zastopanosti. Iz nezlomljivega steklenega stropa, ki je nehal reševati problem plačnih razlik med spoloma. Umazanija, ki nastaja zaradi posilstev, neprimernih dotikov, nasilja. Umazanija  seksualnega suženjstva, prisiljene prostitucije, obrezovanja deklic, porok z otroki in problemi tretjega sveta. Umazanija, ki nastane zaradi pomanjkanja človeškega spoštovanja. Iz instrumentalizacije, seksualizacije in iz vsakega črnega očesa skritega za sončnimi očali.

Ta specifična zgodovinska situacija ni samo odprla reinterpretacije sodobnega časa ampak tudi dovolila odpreti usta žrtvam, jim dovolila na glas spregovoriti o njihovih bolečinah in jim dala možnost boriti se za zasluženo pravico. Situacija nam je pokazala, da boj za enakopravnost med ženskami in moškimi še vedno živi med nami. V tem primeru je ‘Dan žena’ odlična priložnost za sodelovanje v debati.

In to je to. Rezultati našega dela s podatki. Nekaj preprostih slik, zbranih informacij iz  zanesljivih virov in estetski duh skrit v teh praznih slikah, ki poskušajo ujeti aktualne dogodke na papirju. Radi bi se zahvalili vsem sodelujočim. Ta razstava je namenjena vsem pogumnim ženskam, ki se vsakodnevno borijo za boljši jutri, ne le zase ampak za vse.

ERASMUS + razstava na osnovnih šolah in v MC Litija

Razstavo je pripravila, prostovoljka Liga Jaunromane iz Latvije, z namenom promovirati program Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota in mednarodno prostovoljstvo. Zbrala je izjave bivših prostovoljcev, ki so svojo prostovoljsko izkušnjo opravili v MC Litija, vse od 2010 pa do danes. Opisala je celoten postopek prijave po korakih, kje in kako se prijaviš, kam lahko odpotuješ, kaj tam počneš, …

Razstava je gostovala na osnovnih šolah Gradec, Litija, Šmartno pri Litiji in Gabrovka-Dole. Vsaki otvoritvi je sledila tudi predstavitev avtorice in njene izkušnje ter debata z učenci.