EVS v MC Litija

EVS 2016/2017

EVS 2017/2018

EVS 2018/2019

 

Projekti evropske prostovoljne službe (EVS) so v MC Litija stalnica že od leta 2009. V tistem letu smo v našo organizacijo prvič sprejeli prostovoljko iz tujine. Za eno leto se nam je pridružila Martina iz Češke. Po začetnih napakicah in težavicah, ki se pojavijo ob vsaki novosti, smo hitro ujeli ritem dela in se ob koncu projekta strinjali, da si vsi želimo več takšnih izkušenj. Ena stvar je vodila k drugi in leto 2015 smo zaključili z bogatimi izkušnjami pri izvajanju EVS projektov. Tako kot smo rasli mi, je z nami rasel tudi EVS. V prvih treh dolgoročnih EVS projektih smo gostili po enega prostovoljca, poleti 2013 pa smo se opogumili in izvedli kratkotrajni EVS s kar tremi udeleženci. Izkušnja nam je dala pogum in zagon za naprej. V letu 2013/2014 smo prvič gostili dve prostovoljki na dolgoročnem EVSu in se odločili, da bomo projekte v prihodnosti izvajali z več kot enim udeležencem.  

Z EVS projekti smo rasli mi, kot organizacija, rastli so naši zaposleni ter tudi naše lokalno okolje. V majhnem mestu kot je Litija, so se občani na dnevni bazi srečevali s tujci, ki so živeli in delali v našem mestecu. Prostovoljci so organizirali in izvajali različne aktivnosti z najrazličnejših področij, kot so oblikovanje, multimedija, izdelava animacij in snemanje filmov, izvajanje delavnic s področja neformalnega izobraževanja, prostovoljstva, predstavitve našega centra in naših aktivnosti, promocija programov za mlade na lokalnem, nacionalnem in evropskem nivoju. Lotevali so se priprave in izvedbe delavnic DIY, na katerih so z obiskovalci in udeleženci urejali okolico našega centra, skrbeli za vrt, izdelovali pohištvo iz palet, pripravljali cirkuške delavnice in izdelovali cirkuške rekvizite,… Redno so sodelovali pri ustvarjanju vsebin za vse občane. S svojo prisotnostjo so popestrili tudi večje litijske pripreditve, kot so: Litijski tek, Glasbeni festival F52, koncerti, Podeželje v prazničnem mestu,… Aktivnosti so pripravljali tudi za osnovnošolce litijskih šol in za gimnazijce litijske gimnazije.

V letu 2014/2015 pa smo skupaj z OŠ Gradec zasnovali in izpeljali projekt Let’s learn&talk 2gether, v okviru katerega smo gostili dve prostovoljki, ki sta večino svojega dela opravili na omenjeni osnovni šoli. V šoli sta dekleti sodelovali pri izvedbi pouka tujega jezika, pomagali in sodelovali pa sta tudi pri drugih šolskih urah in v podaljšanem bivanju. Projekt uvaja učenje tujega jezika, preko različnih šolskih predmetov, ne le jezikovnih. Ugotovili smo, da so otroci veliko bolj sproščeni v neformalnih okoljih in pri »lažjih« šolskih predmetih, kot so športna vadba, likovni pouk, glasbeni pouk, gospodinjstvo,.. Učenci na tak način vadijo tuj jezik, hkrati pa spoznavajo tudi nove države in kulture.
Projekt nameravamo v naslednjih letih še razširiti, saj smo k sodelovanju pritegnili tudi druge lokalne osnovne šole. Zdi se nam izredno pomembno, da otroci pridejo v stik z drugimi kulturami in tujimi jeziki že v zgodnji mladosti, saj je to eden izmed načinov podiranja stereotipov in grajenja solidarnejše družbe. 

Kaj je EVS?

EVS (European Voluntery Sevice) v slovenskem prevodu pomeni Evropska Prostovoljna Služba. EVS je eden izmed programov, ki ga mladim omogoča Evropska Unija, preko večjega programa za mlade, imenovanega Erasmus+.

EVS mladim, starim med 17 in 30, ponuja možnost prostovoljnega dela  v tujini. Tvoje zdomstvo lahko traja do enega leta, odpraviš pa se lahko v vse EU države članice in še v nekatere druge, t.i. partnerske države (*seznam je objavljen čisto spodaj). Delo poteka v različnih nevladnih organizacijah in javnih zavodih. Vse kar potrebuješ za udeležbo na programu pa je motivacija, pripravljenost in želja po učenju ter spoznavanju novih kultur. Si ravnokar trikrat rekel JA? Tvoja dogodivščina se lahko prične….
Najprej se odloči, koliko časa si pripravljen prebiti na tuji grudi, in kaj bi tam rad počel. EVS ti ponuja več možnosti. Poznamo kratkoročni, dolgoročni EVS. Vse pove že ime – prvi traja od dveh tednov do dveh mesecev, drugi pa od dveh mesecev do enega leta. Kratkoročni so namenjeni izvajanju skupinskih EVSov (vsaj 10 različnih prostovoljcev) in izvajanju EVSa za mlade z manj priložnostmi. Kar pa se tiče teme projektov – te so skoraj neomejene. Da jih naštejemo samo nekaj: boj proti diskriminaciji, človekove pravice, dialog z odločevalci, ekonomske in finančne zadeve, enakost med spoloma, etika, religija, filozofija, dialog med verstvi in različnimi skupinami, šport, EU načela – demokracija, državljanstvo EU, aktivna participacija, digitalne kompetence in nove tehnologije, medkulturno in medgeneracijsko izobraževnje, vseživljenjsko učenje, mednarodni odnosi in sodelovanje, mladi – mladinsko delo, mladinska politika, sodelovanje med mladimi, naravoslovje, Romi in druge ogrožne etične manjšine, teme s področja dela in zaposlovanja, učenje in poučevanje tujih jezikov, ustvarjalnost in kultura, in še in še….

Vsem pa je skupno eno – prostovoljce bo pridobil različna znanja in kompetence, ki jih bo lahko uporabil v nadaljnem izobraževnaju ali na trgu dela.
Več informacij lahko pridobiš pri informatorju v dnevnem centru.

Še veliko več informacij pa lahko najdeš na spletnih straneh – klik klik:
http://www.movit.si
http://www.zavod-voluntariat.si

Pogosta vprašanja &  odgovori
European Youth Portal
http://europeanvoluntaryservice.org

*Države članice in države, ki niso članice EU, sodijo pa v t.i. države programa:
Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Nemčija, Estonija, Irska, Grčija, Španija, Francija, Hrvaška, Italija, Ciper, Malta, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Slovaška, Finska, Švedska, Združeno Kraljestvo; Makedonija, Islandija, Liechtenstein, Norveška in Turčija.
** Partnerske države:
Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Črna gora, Srbija, Armenija, Azerbajdžan, Gruzija, Belorusija, Moldavija, Ukrajina – ozemlje, kot je prepoznano po mednarodnem pravu, Alžirija, Egipt, Izrael, Jordanija, Libanon, Libija, Maroko, Palestina, Sirija, Tunizija, Rusija – ozemlje, kot je prepoznano po mednarodnem pravu.