EVS 2017/2018

Dolgoročni EVS projekt MULTIVERSE MEDIA Vol. 2

V Javnem zavodu za kulturo, mladino in šport, Mladinski center Litija, smo izpeljali EVS projekt, ki se je pričel 1.10.2017 in je trajal do 30.9.2018. V okviru projekta, ki smo ga poimenovali MULTIVERSE MEDIA Vol. 2, smo gostili dva prostovoljca iz Španije.

V organizaciji imamo veliko znanja s področja grafičnega obilkovanja, izdelave video posnetkov, fotografije, glasbe, ipd. Zato smo razvili idejo za projekt, kjer bosta udeleženca, predvsem s sodelovanjem z našimi lokalnimi prostovoljci in obiskovalci našega centra, ustvarjala različna gradiva za promocijo aktivnosti in naše orgnaizacije, snemala kratke video posnetke s tematiko, ki zanima mlade in z njimi ustvarjala glasbo ter prirejala glasbene in druge umetniške dogodke.

Glavni cilji projekta so bili: pridobivanje in izpopolnjevanje praktičnih znanj s področja grafičnega oblikovanja, fotografije in produkcije video posnetkov in glasbe.  Predvideli smo izpopolnjevanje vseh osmih ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja, pripravo in izdelavo video vsebin za splet in druge medije s področij, ki mlade zanimajo. Eden izmed ciljev projekta je bil tudi obema gostujočima prostovoljcema ponuditi okolje, v katerem bosta lahko razvijala svoj umetniški potencial in ga izražala skozi različne medije, tudi sodobne. Ponudili smo jima priložnost, kjer sta imela možnost učenja in izpopolnjevanja na področju oblikovanja, fotografije, snemanja in montaže kratkih filmov, organizacije aktivnosti za različne starostne skupine, predvsem pa za mlade, spoznala sta mladinski sektor, obenem pa tudi slovenski šolski sistem saj sta nekajkrat sodelovala z bližnjo osnovno šolo.

Večina aktivnosti prostovoljcev je potekala v dnevnem centu MC Litija v interakciji z obiskovalci dnevnega centra. Priprava multimedijskih in drugih vsebin je potekala na računalnikih, ki sta nameščena v računalnici dnevnega centra, skupaj s petimi računalniki za uporabnike dnevnega centra. Poleg tega sta prostovoljca nudila podporo informatorju v dnevnem centru pri delu z mladimi obiskovalci. Tako sta bila ves čas v tesnem stiku z mladimi Litijani, jih spodbujala k ustvarjanju, skrbela za medvrstniško priložnostno učenje, kot tudi izvajala oblike neformalnih usposabljanj v tesnem stiku z direktnimi uporabniki storitev mladinskega centra. Z njimi sta tudi načrtovala, organizirala in izvajala dodatne programe za katere so se dogovorili. V načrtovane aktivnosti so bili vključeni tudi mladi z manj priložnostmi in mladi s posebnimi potrebami iz našega lokalnega okolja. Aktivnosti so bile zasnovane tako, da so omogočale krepitev kompetenc vsem vpletenim, nudile spodbudo pri aktivnem preživljanju prostega časa in motivirale udeležence pri izobraževanju, tako formalnem kot neformalnem.

Rezultati projekta:

Sabela se je večino časa ukvarjala z grafičnim oblikovanjem, večina njenih izdelkov je dostopnih na našem FB profilu. Sabelin največji projekt je bil postavitev temnice za razvijanje fotografij. Pripravila je priročnik, po katerem lahko svojo temnico postaviš tudi ti! V priročnik je vključila tudi vse napotke potrebne za samostojno razvijanje fotografij Priročnik si lahko ogledaš tukaj. Spodaj objavljamo tudi nekaj slik, ki jih je Sabela posnela ob postavitvi temnice.

Po postavitvi temnice in pripravi priročnika je Sabela v temnici razvila fotografije, ki jih je nato tudi razstavila v galeriji našega MCja. Poleg samostojne razstave je za obiskovalce organizirala kratko delavnico o razvijanju fotografij, skupaj z udelženci so preizkusili nekatere tehnike, ki jih je Sabela raziskovala. Tudi nekaj izmed teh fotografij je Sabela uporabila na razstavi. Razstavo si lahko ogledaš spodaj.

Kratki filmi, ki jih je ustvaril Owen Martel, so dostopni na kanalu MC Litija, na platformi YouTube.

V okviru praktičnega usposabljanja dijakov iz srednje šole tehniških strok Šiška, so dijaki Jan Grošičar, Matej Levec in Andraž Vehovec sestavili 3D tiskalnik in natisnili nekaj izdelkov. Več o samem projektu v kratkem filmu, ki ga je posnel in zmontiral EVS prostovoljec Owen Martel. Pripravil je tudi serijo filmov, kjer raziskuje kaj početi v Sloveniji. Tako kot večino tujcev pri nas, je tudi Owen najprej opazil našo naravo.  Podal se je na Grintovec, se preizkusil na kajaku in raziskoval naše jame. S prostovoljko iz Škofje Loke sta ustvarila umetniški video, kjer sta  raziskovala konjunkcijo in vrste prenosov med posameznimi oblikami, predmeti, tekočinami. Ostali filmi, ki so bilio namennjeni predvsem promociji naših aktivnosti, so kot že omenjeno doseglljivi na našem You Tube kanalu.

Na tej povezavi si lahko ogledaš potopisno razstavo Ownove pustolovščine, ki jo je poimenoval Walking the continets. O razstavi je zapisal: “When I was 26, I walked from Seattle to New Orleans – across deserts, mountains and plains to the river country, over four thousand miles and through the heart of winter, while around me, below me and high overhead, the wild things of the West crept and sped, took hold with their roots and turned leaves to the Sun.”

Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina vseh objavljenih del odraža izključno stališča avtorjev. Nacionalna agencija in Evropska Komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih dela vsebujejo. 

Let’s put some non-formal into formal 

V naši organizaciji, Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija, enota Mladinski centrer Litija, smo izpeljali EVS projekt z naslovom Let’s put some non-formal into formal v sodelovanju s tremi različnimi lokalnimi osnovnimi šolami. V okviru tega projekta smo v Litiji, 10 mesecev gostili 2 prostovoljca iz različnih evropskih držav.
Glavna naloga prostovoljcev je bila sodelovanje v izobraževalnem procesu in vseh drugih dejavnosti v osnovnih šolah in pomoč pri različnih šolskih predmetih. 4 dni na teden je prostovoljec delo opravljal v osnovni šoli, en dan na teden in v času šolskih počitnic pa sta delala v Mladinskem centru Litija. Izbrana prostovoljca sta delala z dvema različnima ciljnima skupinama, in sicer z osnovnošolci, ki so stari med 6 in 14 let, ter v mladinskem centru z mladimi starimi med 15 in 30 let. Pričakovali smo, da sta prostovoljca komunikativna, odprta, vestna ter da imata strast do dela z otroki in mladimi. To je bila tudi edinstvena priložnost za prostovoljce, ki bi želeli postati profesorji v svoji prihodnost, saj sta imela priložnost za edinstveno izobraževalno prakso pred ali med svojim študijem.
Delo v šoli je obsegalo pomoč in sodelovanje v okviru rednih ur tujega jezika (angleščina, nemščina, španščina, francoščina), sodelovanje pri urah športne in likovne vzgoje, pri urah gospodinjstva, geografije in zgodovine. V skladu z interesi prostovoljcev in njunimi željami, sta lahko sodelovala pri drugih šolskih predmetih, oziroma sta lahko opravljala dejavnosti zunaj rednega šolskega pouka – organizacija in izvedba prireditev za otroke iz šole, kot so kuharske delavnice, športne dejavnosti, likovne dejavnosti, glasbene delavnice, amatersko gledališče, … Prostovoljca sta sodelovali pri kulturnih in športnih dnevih, v šoli v naravi in z učenci preživela kar nekaj časa v času podaljšanega bivanja. Skozi sproščeno in neformalno druženje sta prostovoljca pridobila izkušnje pri delu z osnovnošolci, izboljšala sta komunikacijo v tujih jezikih ter okrepila druge ključne kompetence. Tudi učenci so imeli edinstveno priložnost za stik s tujo kulturo in običaji. Prostovoljca sta lahko primerjala izobraževalne sisteme svojih držav z našo.
Projekt za naše okolje ni nov, zato so otroci in mladi že navajeni na prisotnost tujcev v njihovem šolskem vsakdanu in ob kvalitetnem preživljanju njihovega prostega časa. Naše učence in obiskovalce Mladinskega centra preko takšnih projektov učimo solidarnosti, strpnosti, spodbujamo mednarodno sodelovanje in povezovanje ter vpenjamo pomoč prostovoljcev, ki z neformalnim načinom učenja sodelujejo institucijah formalnega izobraževanja.
Cilj projekta je bil dvigniti izobraževalni proces na višjo raven, v ustvarjalnem in prijetnem vzdušju, s spodbujanjem mednarodne mobilnosti, promocijo državljanstva EU in kulturne raznolikosti. S projektom smo poskušali zmanjšati stopnjo brezposelnosti med mladimi, saj sta vključena prostovoljca pridobila široko paleto praktičnih in teoretičnih znanj, ki jima bodo kasneje koristile pri vstopu na trg dela. Vse cilje smo dosegli s sodelovanjem prostovoljcev, osnovne šole in mladinskega centra. V Mladinskem centru sta prostovoljca opravljala podobne dejavnosti kot v šoli, edini prava razlika je ciljna skupina. Prostovoljca sta morala biti sposobena prilagoditi vsebine za različne starostne skupine.

Nekaj fotografskih utrinkov aktivnosti si lahko ogledate v spodnji galeriji.

Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina vseh objavljenih del odraža izključno stališča avtorjev. Nacionalna agencija in Evropska Komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih dela vsebujejo.