Evropska solidarnostna enota

 

Bi radi pomagali doma ali po Evropi in si nabrali dragocene izkušnje? Začela je delovati nova pobuda Evropska solidarnostna enota. Mladim bo omogočila prostovoljno delo ali prakso tam, kjer jo nevladne organizacije in lokalne skupnosti najbolj potrebujejo.

Kdo se lahko pridruži evropski solidarnostni enoti?

V evropsko solidarnostno enoto se lahko registrirajo mladi v starosti 17 let, vendar lahko v projektu sodelujejo šele z dopolnjenim 18. letom. Projekte evropske solidarnostne enote morajo zaključiti do svojega 31. rojstnega dne. Imeti morajo zakonito prebivališče v državi članici EU ali eni od spodaj navedenih držav oziroma biti državljan te države: Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Turčija, Makedonija.

Kakšno delo te čaka v projektu evropske solidarnostne enote?

Projekti evropske solidarnostne enote bodo vsebinsko zelo raznovrstni, vsi pa bodo v skladu s poslanstvom in načeli evropske solidarnostne enote.

Od vas bodo morda pričakovali naslednje naloge:

  • pomoč pri gradnji šole ali doma skupnosti, ki ga je poškodoval potres
  • pomoč novo prispelim prosilcem azila
  • čiščenje podrastja v gozdovih, da se prepreči požar
  • delo z invalidi v domu skupnosti

Nalog v zvezi s takojšnjim odzivanjem na nesrečo vam ne bodo naložili. To delo bodo opravili ljudje, ki so posebej usposobljeni za varno delovanje v nevarnem okolju in imajo ustrezne izkušnje.

Projekti v okviru evropske solidarnostne enote trajajo od dveh mesecev do enega leta ter se običajno izvajajo v državah članicah EU.

Več informacij najdeš tukaj: http://europa.eu/youth/solidarity_sl

Vir: Evropska komisija