program EKO DAN

Young people today are growing up facing the ever-growing problems of climate change and diminishing natural resources. At MC, we noticed the young people’s concern and their desire for change – we started Eko Dan as a way to enable them to act against climate exchange and to take small but persistent steps in the direction of a more sustainable lifestyle.

At Eko Dan, we aim to provide educational activities to inform people about the problems caused by climate change and about the solutions available for living more sustainably and self-sufficiently. Currently, we meet 2-4 times per month for workshops or delovne akcije at the youth center (Ponoviška cesta 12 – especially in our garden), but we also venture out into the local environment to forage materials for food, tea or building.

As well as being a learning space, we also like to think of Eko Dan as an opportunity for reflection and action within the local community – where ideas can be incubated and innovations implemented, so that we can face the future together, with young people empowered to be the main actors. As such, we are always looking to welcome newcomers to join in on our activities and also to host their own – right now, the MC team designs and carries out the programme for Eko Dan alone, but we warmly encourage innovative locals with an interest in sustainability or nature-based activities to come and share their knowledge with us.

If you would like to know more about Eko Day, have an idea for an activity, or would like to be involved but are not sure where to start, you can contact us on 051/443-410 or info@mclitija.si.


Mladi danes odraščajo v času, ko se morajo soočiti z vedno večjimi posledicami podnebnih sprememb in zmanjševanja naravnih virov. V MCju smo opazili skrb mladih in njihovo željo po spremembah. S programom EKO DAN želimo mladim omogočiti, da se proti podnebnim spremembam borijo z majhnimi, a vztrajnimi koraki, predvsem v smeri bolj trajnostnega življenjskega sloga.

EKO DAN ponuja izobraževalne dejavnosti za informiranje o problemih, ki jih povzročajo podnebne spremembe ter najti rešitve za bolj trajnostno in samozadostno življenje. Trenutno se 2-4 krat mesečno srečujemo na delavnicah ali delovnih akcijah (Ponoviška cesta 12 – še posebej radi smo na našem vrtičku), podamo pa se tudi v naravo, kjer poiščemo material, za (pre)hrano, čaj ali izdelavo različnih stvari (ptičje hišice, hotel za žuželke, ipd).

EKO DAN je poleg učnega prostora tudi priložnost za razmislek in delovanje v lokalni skupnosti, kjer se rojevajo in izvajajo različne ideje, da bi se lahko skupaj soočili s prihodnostjo, kjer bodo mladi glavni akterji. Veseli bomo prav vseh mladih, da se pridružijo našim dejavnostim in/ali predlagajo svoje. Ekipa MCja, okrepljena s pomočjo ESE prostovoljke Robbie, trenutno sama načrtuje in izvaja program EKO DAN vendar pa želimo poudarek dati na spodbujanju inovativnih mladih iz lokalnega okolja, ki se zanimajo za trajnost, samooskrbo in druge eko teme, da se nam pridružijo in tudi z nami (po)delijo svoje znanje.

Če bi radi o programu EKO DAN izvedeli kaj več ali pa imate idejo za aktivnost oz. bi si želeli sodelovati, nas lahko kontaktirate po telefonu na 051/443-410, ali nam pišete elektronski naslov info@mclitija.si.