Don’t ESC from game (seminar za mladinske delavce)

Seminar je namenjen izmenjavi dobrih praks in izkušenj, izpostavlja pa predvsem metodo gamifikacije (ang. gamification), ki se uporablja predvsem v tako imenovanih »sobah pobega« (ang. escape rooms), ki v zadnjem času pridobivajo na prepoznavnosti in popularnosti. Menimo, da ima metoda velik potencial tudi v neformalnem izobraževanju.

Glavni cilji seminarja oz. treninga so:

  • Prepoznati in promovirati metodo »gamifikacije« v neformalnem izobraževanju,
  • naučiti se oblikovati »sobe pobega« in jih uporabljati kot izobraževalno orodje,
  • promocija skupinskega dela in sodelovalnih iger
  • ozaveščanje o pomenu in ohranjanju kulturne dediščine
  • razvijanje različnih spretnosti in sposobnosti udeležencev, kot so: ustvarjalnost, aktivnost, organizacijske sposobnosti, socialne, znanstvene in digitalne spretnosti
  • spodbujanje razmišljanja o razvoju kompetenc mladinskih delavcev znotraj programa ERASMUS +.

Seminar bo združil 36 mladinskih delavcev iz 10 različnih držav, ki se bodo med 7. in 14. septembrom izobraževali v mestu Errenteria v Španiji.

Kdo se lahko prijavi?

  • Starejši od 18. let, ki delujejo na področju mladinskega dela ali na podobnih področjih, (mladinski delavci (zaposleni ali prostovoljci), mladinski voditelji, trenerji v mladinskem delu, učitelji,… )

Stroški

  • organizacija povrne potne stroške v višini 275 eurov/oseba, stroški hrane & prenočišča & programa so kriti iz programa E+

 

Več informacij v Info Pack-u organizatorjev.

Rok za prijavo je 31.7.2018, prijavite se lahko s kratkim motivacijskim pismom in opisom vaših izkušenj v mladinskem delu, na elektronski naslov info@mclitija.si.