Dnevni center

Dnevni center je prostor, ker mladi aktivno preživljajo svoj prosti čas in se družijo. Ponedeljki so po večini družabni, srede športne in petki prostovoljski. Na voljo je pestra izbira družabnih in računalniških iger, materialov za ustvarjanje in polna skleda malih norih idej. V dnevnem centru pa se odvijajo tudi drugi programi in aktivnosti, ki so postali že stalnica vnašem programu.

Organiziramo široko paleto dejavnosti za aktivno in koristno preživljanje prostega časa, uresničevanje različnih interesov mladih in mladim omogočamo vključevanje v širše družbeno okolje.

Nudimo spodbudno podporno okolje za izražanje kreativnosti, vključevanje v programe neformalnega izobraževanja in mednarodnega sodelovanja. S tem pripomoremo k osebnostni rasti in doseganju potencialov mladih.

Spodbujamo pozitivne vrednote v mladih, da najdejo najboljše v sebi, zavestno gradijo svoje kompetence, uresničijo svoje ideje in projekte, aktivno delujejo v družbi in pozitivno prispevajo k okolju v katerem živijo. Sooblikujemo samozavestne in pogumne mlade, ki prevzemajo odgovornost za lastna dejanja, postanejo kreatorji priložnosti zase in za razvoj skupnosti.

Dnevni center je odprt od ponedeljka do petka, med 14.00 in 20.00.