Digitalno mladinsko delo

Ljudje imamo velikokrat težave z vpeljevanjem sprememb v naša življenja, ne zavedamo pa
se, da smo jih nezavedno že vpeljali. Knjige beremo na Kindlu, novice na telefonu. Vsak drugi
mimoidoči ima na roki pametno uro, v roki pa pametni telefon. Ne glede na starost.
Digitalno je že v našem življenju, le ozavestili ga morda še nismo.

Za mladinske delavce je nujno, da sledimo trendom. Če ne, obstaja nevarnost, da izgubimo
stik s populacijo, ki jo nagovarjamo – mladino. Naša naloga je, da jim predstavimo digitalna
orodja, ki so uporabna pri učenju in zabavi ob enem pa jih opozarjamo na pasti virtualnega
sveta – zasvojenost z igranjem iger, iskanje potrditve na družbenih omrežjih, …
Ker pa mladinski delavci potrebujemo ustrezna znanja za opolnomočenje mladih, se
trenutno v Sloveniji vzpostavlja sistem izobraževanja na področju digitalizacije mladinskega
dela. Organizirani so treningi in študijski obiski, katerih se udeležujemo tudi zaposleni v
mladinskem centru.

Eden takšnih treningov je v novembru potekal v Krškem, z udeleženci iz Estonije, Nemčije in
Slovenije. Spoznavali smo aplikacije, ki nam olajšajo načrtovanje dela v organizacijah in
pomagajo pri delu z našimi uporabniki. Delavnice so bile zastavljene tako, da smo imeli
možnost preizkusiti teorijo tudi v praksi. Preizkusili smo se v snemanju in urejanju videov s
pametnimi telefoni. Za dober video ni potrebna draga oprema, le dobra ideja za zgodbo in
znanje za uporabo brezplačnih aplikacij iz Google trgovine. Pripravili smo kviz, pri katerem
smo na vprašanja odgovarjali preko telefonov, za spoznavanje Krškega smo preizkusili
Actionbound – s pomočjo GPS-a smo se pomikali od točke do točke po mestu, cel teden pa
smo uporabljali, naj jo poimenujem digitalno oglasno desko – Padlet.

Zadnja dva dni smo imeli čas za “hackathon”, na katerem smo naslovili izziv s katerim se
srečujemo v naših organizacijah ali v lokalnem okolju. Slovenska ekipa je zastavila sklop
delavnic o digitalnih orodjih, primernih za mladinsko delo. Razdelili smo jih na dva sklopa, in
sicer na orodja za delo znotraj organizacije in na orodja za delo z uporabniki. Mladinskim
delavcem želimo ponuditi nove (digitalne) veščine, ki jim bodo prišle prav pri delu z mladino.

Če vas bolj podrobno zanimajo digitalne novosti, spremljajte naša družbena omrežja za
datume delavnic, ki jih bomo izvajali v Mladinskem centru.