Cenik

Cenik je bil sprejet na 2. redni seji sveta ZKMŠ Litija, dne 28.2.2022 in velja od 1.3.2022 dalje.