28. občinski otroški parlament*

V četrtek, 1.3. so se učenci z območja litijske in šmarske občine zopet srečali na občinskem otroškem parlamentu. Tema letošnjega otroškega parlamenta je ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM. Zasedanje smo pripravili v sejni sobi Občine Litija. Mlade parlamentarce je najprej pozdravila in nagovorila podžupanja občine Litija ga. Lijana Lovše.

Učenci OŠ so ob začetku najprej predstavili svoja stališča o temi, ki so jih oblikovali na šolskih otroških parlamentih. Učenci so se v svojih predstavitvah dotaknili naslednjih tem:

 • Trajanje pouka (dolžina šolskih ur in dolžina pouka)
 • Opisnega ocenjevanja vzgojnih predmetov
 • Stanja na šolah (omarice, telovadnice, malice in kosila)
 • Pouka zunaj učilnic
 • Števila ur športne vzgoje
 • Izbire izbirnih predmetov in števila ur izbirnih predmetov
 • Uporabe elektronskih naprav pri pouku
 • Povezovanja med šolami v lokalnem okolju
 • Domačih nalog
 • Učenci so predlagali, da bi jim učitelji omogočili, da bi učenci sami odvodili kašno uro (tudi priprava vsebine za pouk)

Debata je bila izredno konstruktivna, učenci so predlagali veliko izboljšav ali sprememb pri izvajanju pouka. Želijo si več dela v naravi, več praktičnih vsebin pri pouku ter več novih metod podajanja učne snovi. Parlamentarci so po skupinah, glede na šolo, skupaj oblikovali predloge sklepov, ki smo jih tekom krajše razprave potem skupaj dokončno oblikovali in jih dali na glasovanje.

Sodelujoči učenci so soglasno potrdili naslednje sklepe:

 1. Predlagamo več pouka v naravi, ne samo športne vzgoje ampak tudi drugih predmetov. Znotraj pouka predlagamo tudi več praktičnih aktivnosti.
 2. Predlagamo opisno ocenjevanje vzgojnih predmetov (likovni pouk, športna in glasbena vzgoja).
 3. Predlagamo več sodelovanja med šolami v našem lokalnem okolju, kot so npr.: športna tekmovanja, izmenjave med šolami, skupne aktivnosti (športni dnevi, ekskurzije, ipd.).
 4. Predlagamo daljše odmore, ki bi jih učenci lahko preživeli tudi zunaj, pred šolo, na igrišču,…
 5. Želimo si večjih učilnic, večje in bolje opremljene telovadnice, nove garderobne omarice in uporabo elektorskih učbenikov.

Glede na razpravo lahko rečemo, da so učenci izredno aktivni in si želijo biti bolj udeleženi pri oblikovanju njihovega šolskega vsakdana. Želimo si, da bi njihove predloge slišali tudi tisti, ki sprejemajo programe dela v naših osnovnih šolah.

Regijski otroški parlament v letošnjem šolskem letu gosti Zagorje ob Savi. Udeležila se ga bosta po dva učenca vsake sodelujoče šole ter učenec enote s prilagojenim programom. Mladim parlamentarcem želimo uspešno in konstruktivno razpravo tudi na regijskem in kasneje na nacionalnem nivoju.

V spodnji galeriji pa še nekaj foto utrinkov letošnjega zasedanja (avtorica fotografij je Sabela Porto).

* program je zaščitena blagovna znamka Zveze prijateljev mladine Slovenije