27. občinski otroški parlament OTROCI IN NAČRTOVANJE PRIHODNOSTI

23.2.2017 so se, v veliki sejni sobi Občine Litija, že 27. dobili mladi parlamentarci iz osnovnih šol Litija, Gradec ter Vače, Gabrovka – Dole in Šmartno. Letošnje tema otroškega parlamenta je otroci in načrtovanje prihodnosti. Najprej so učenci svojim sovrstnikom predstavili o čem je tekla beseda na šolskih parlamentih in do kakšnih zaključkov so prišli. Nato je sledila kratka razprava, v kateri smo govorili predvsem o:

 •  težavah in pasteh pri izbiri srednje šole,
 •  tehnologiji in življenju v današnjem času,
 •  mladih in njihovi perspektivi za prihodnost,
 •  okolju in pomenu varovanja le-tega, predvsem za našo prihodnost,
 •  prostovoljstvu in solidarnosti med ljudmi,
 •  vrednotah, ki jih spoštujemo in jih želimo tudi mi živeti,
 •  svetu brez nasilja,
 •  lastnih sanjah in pomenu le-teh pri načrtovanju prihodnosti,…

Tekom razprave smo izvedeli, da si učenci želijo predvsem osebnega zadovoljstva, sreče, zdravja, dobrih medsebojnih odnosov, možnosti za lasten razvoj in napredek. Mladi parlamentarci so izpostavili, da se je potrebno za osebno zadovoljstvo tudi potruditi. Veliko smo govorili o športnem udejstvovanju in kako človek napreduje in se razvija, če se ukvarja s športom.

Učenci OŠ Litija so predstavili tudi nekaj idej, za razvoj našega mesta in naše občine. Želijo si več športne infrastrukture (trim stezo in večnamenski park), razmišljajo o izkoriščanju reke Save in vodnem parku. Opozorili so na prometno varnost v našem mestu, še posebej so opozorili na pomanjkanje kolesarskih stez, saj so ravno oni tisti, katerih glavno prevozno sredstvo je kolo. Vožnja s kolesom je v prometnih konicah lahko zelo nevarna, ravno zaradi pomanjkljive infrastrukture in nepozornih voznikov.

Tako kot vsako leto so tudi tokrat na občinskem otroškem parlamentu sodelovali predstavniki OŠ Litija, enota za prilagojeni program.Izpostavili so problem, da v Litiji še vedno nimamo Varstveno delovnega centra, kamor bi se po zaključku šolanja lahko vključili učenci po zaključku šolanja. Govor Nejca Felkl-a, ravno zaradi preče teme, objavljamo v celoti.

Pozdravljeni!

Sem Nejc Felkl, dobro se počutim. Rad se družim z ostalimi učenci.  Rad poslušam dnevnik, da vidim kaj se po svetu dogaja. Imam svoje mnenje in svoje načrte. Rad bi bil samostojen, da bi šel sam na banko. Rad bi šel delat v občino. Rad bi delal v Litiji, v VDC –ju. Upam, da bo odprto januarja naslednje leto. Tam bom v službi, skupaj bomo  s prijatelji in drugimi občani. Radi se bomo imeli in svojo enoto.

Moji sošolci pa  si za prihodnost želijo:

 •  da bi delal v VDC-ju v Litiji.
 •  da bi delala v kuhinji.
 •  da bi imel službo in prevoz.
 •  da bi imela fanta.
 •  da bom zaslužil denar.
 •  da bi šel na tekmovanje MATP.
 •  da bi šla s prijatelji na morje.

Vsem zbranim mladim parlamentarcem želimo, da bi se vsi njihovi načrti za prihodnost uresničili.