Prostovoljstvo

Brez prostovoljcev, MC Litija ne bi bil to kar je in ravno prostovoljci so srce mladinskega centra!

Prostovoljstvo deluje na različnih področjih – socialnem, športnem, rekreativnem, izobraževalnem, zdravstvenem, kulturnem, okoljskem, turističnem, v kriznih situacijah (na primer gasilske organizacije, reševalci) in na mnogih drugih področjih. Opravljajo ga ženske in moški, mladi ljudje in otroci, ljudje srednjih let in starejše osebe, vanj se lahko vključujejo vsi ljudje ob upoštevanju svojih zmogljivosti, saj zanj ni načelnih omejitev.

Prostovoljstvo ima velik pomen za skupnost, ker:

  • izboljšuje kakovost življenja v družbi,
  • brani interese posameznikov in skupin, ki so ogroženi, prikrajšani, potisnjeni ob rob, izključeni,
  • je ena od osnovnih poti odzivanja civilne družbe na potrebe v njej in ustvarja možnosti aktivnega delovanja državljanov v družbi,
  • prostovoljsko delo je bodisi samostojna ali dodatna dejavnost in dodana vrednost delovanju služb in institucij.   

Več na spletni stani Slovenske filantropije – Združenja za promocijo prostovoljstva v Sloveniji.

Za programe s področja prostovoljnega mladinskega dela štejejo tisti programi, ki vsebujejo (Urad za mladino): izvajanje in uveljavljanje prostovoljnega mladinskega dela, izobraževanje in usposabljanje za izvajanje prostovoljne dela ter izmenjave prostovoljcev.

V MC Litija lahko opravljajo učno prakso tudi dijaki in študenti šol ter fakultet. Prostovoljstvo v MC Litija poteka kot obvezna izbirna vsebina na Gimnaziji Litija, prav tako je MC Litija učna baza študentom Fakultete za socialno delo in študentom programa »Organizator socialne mreže«, ki ga v Litiji izvaja Izobraževalni center GEOSS d.o.o.