Non-formal hand in hand with formal

Opis projekta:

Mladinski center Litija projekte mednarodnih mobilnosti za mlade izvaja že 9 leto zapored. Začeli smo z vključevanjem prostovoljcev v redno delo mladinskega centra in lokalno skupnost. V tem času so učinke tujih prostovoljcev opazile tudi osnovne šole in se tako tekom let počasi pridružile gostovanju. Najprej z vključevanjem prostovoljcev v program aktivnosti, kasneje tudi z vključevanjem metod vseživljenskega učenja, k rednim uram pouka. Učenci se s prisotnostjo prostovoljcev krepijo v rabi tujih jezikov, predvsem konverzaciji, krepijo svoje socialne veščine, stopajo v stik z vsebinami, ki jih redni predmetnik ne zajema.

Projekt ima tri večje cilje. Osebni in karierni razvoj udeležencev; razvoj in uporaba neformalnih metod v neformalnem in formalnem učnem okolju, krepitev in opolnomočenje organizacij in mentorjev v gostovanju prostovoljskih aktivnosti.

Tekom projekta bomo s partnerji udeležencem nudili vse možnosti za razvoj osnovnih kompetenc dela z mladimi ter vseživljenskega učenja. Tako bodo imeli priložnost preko neformalnega učenja in neformalnih metod izkusiti delo v mladinskem centru in na osnovni šoli. Skupaj bomo gostili 5 prostovoljcev, ki si želijo želijo spoznati ali si krepiti kompetence v mladinskem ali učiteljskem delu.

Udeleženc/ka v mladinskem centru bo z zaposlenimi mladinskimi delavci in prostovoljci sodeloval/a pri izvajanju rednih programov in projektov. Sodeloval/a bo pri izvajanju programa v dnevnem centru. Oblikoval/a multimedijske vsebine in promocijske materiale ter vsebine na družbenih omrežjih.

Tedensko se bo srečeval/a z udeleženci aktivnosti na šolah. Na srečanjih bodo evalvirali svoje izkušnje in krepili kompetence iz izvajanja ne-formalnih vsebin. V osnovnih šolah bo njihova naloga priprava neformalnih vsebin in deljenje svojih izkušenj z učenci. Sodelovali bodo pri vseh predmetnih urah, sooblikovali krožek s prostovoljcem, ter pomagali in pripravljali vsebine v OPB. Obe gostujoči okolji nudita udeležencem dovolj prostora za preizkušanja lastnih idej v praksi in za krepitev ključnih kompetenc, ki jih bodo potrebovali na nadaljnjih kariernih poteh.

Dolgoročno pri mladih v lokalnem okolju pričakujemo predvsem večje poznavanje različnih kultur, večje sprejemanje različnosti, izboljšano rabo tujih jezikov, večje vključevanje v prostovoljske aktivnosti, poznavanje programa Erasmus+ in večje vključevanje v projekte mobilnosti. Tekom projekta si bomo partnerji tudi izmenjali dobre prakse dela s prostovoljci in uporabljene metode.

Tekom projekta bodo prostovoljci pripravljali blog o svojem življenju in delu v Sloveniji. Njihove zapise lahko spremljate tukaj.