EVS 2017/2018

OPIS PROJEKTA Let’s put some non-formal into formal 

V naši organizaciji, Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija, enota Mladinski centrer Litija, smo izpeljali EVS projekt z naslovom Let’s put some non-formal into formal v sodelovanju s tremi različnimi lokalnimi osnovnimi šolami. V okviru tega projekta smo v Litiji, 10 mesecev gostili 2 prostovoljca iz različnih evropskih držav.
Glavna naloga prostovoljcev je bila sodelovanje v izobraževalnem procesu in vseh drugih dejavnosti v osnovnih šolah in pomoč pri različnih šolskih predmetih. 4 dni na teden je prostovoljec delo opravljal v osnovni šoli, en dan na teden in v času šolskih počitnic pa sta delala v Mladinskem centru Litija. Izbrana prostovoljca sta delala z dvema različnima ciljnima skupinama, in sicer z osnovnošolci, ki so stari med 6 in 14 let, ter v mladinskem centru z mladimi starimi med 15 in 30 let. Pričakovali smo, da sta prostovoljca komunikativna, odprta, vestna ter da imata strast do dela z otroki in mladimi. To je bila tudi edinstvena priložnost za prostovoljce, ki bi želeli postati profesorji v svoji prihodnost, saj sta imela priložnost za edinstveno izobraževalno prakso pred ali med svojim študijem.
Delo v šoli je obsegalo pomoč in sodelovanje v okviru rednih ur tujega jezika (angleščina, nemščina, španščina, francoščina), sodelovanje pri urah športne in likovne vzgoje, pri urah gospodinjstva, geografije in zgodovine. V skladu z interesi prostovoljcev in njunimi željami, sta lahko sodelovala pri drugih šolskih predmetih, oziroma sta lahko opravljala dejavnosti zunaj rednega šolskega pouka – organizacija in izvedba prireditev za otroke iz šole, kot so kuharske delavnice, športne dejavnosti, likovne dejavnosti, glasbene delavnice, amatersko gledališče, … Prostovoljca sta sodelovali pri kulturnih in športnih dnevih, v šoli v naravi in z učenci preživela kar nekaj časa v času podaljšanega bivanja. Skozi sproščeno in neformalno druženje sta prostovoljca pridobila izkušnje pri delu z osnovnošolci, izboljšala sta komunikacijo v tujih jezikih ter okrepila druge ključne kompetence. Tudi učenci so imeli edinstveno priložnost za stik s tujo kulturo in običaji. Prostovoljca sta lahko primerjala izobraževalne sisteme svojih držav z našo.
Projekt za naše okolje ni nov, zato so otroci in mladi že navajeni na prisotnost tujcev v njihovem šolskem vsakdanu in ob kvalitetnem preživljanju njihovega prostega časa. Naše učence in obiskovalce Mladinskega centra preko takšnih projektov učimo solidarnosti, strpnosti, spodbujamo mednarodno sodelovanje in povezovanje ter vpenjamo pomoč prostovoljcev, ki z neformalnim načinom učenja sodelujejo institucijah formalnega izobraževanja.
Cilj projekta je bil dvigniti izobraževalni proces na višjo raven, v ustvarjalnem in prijetnem vzdušju, s spodbujanjem mednarodne mobilnosti, promocijo državljanstva EU in kulturne raznolikosti. S projektom smo poskušali zmanjšati stopnjo brezposelnosti med mladimi, saj sta vključena prostovoljca pridobila široko paleto praktičnih in teoretičnih znanj, ki jima bodo kasneje koristile pri vstopu na trg dela. Vse cilje smo dosegli s sodelovanjem prostovoljcev, osnovne šole in mladinskega centra. V Mladinskem centru sta prostovoljca opravljala podobne dejavnosti kot v šoli, edini prava razlika je ciljna skupina. Prostovoljca sta morala biti sposobena prilagoditi vsebine za različne starostne skupine.